Algerije

KAMERS VAN KOOPHANDEL

Met zijn imposante hoofdtooi bracht hij een wereld binnen van zandstormen, tenten en kamelen. Uit Zuid-Algerije was hij 1800 kilometer komen vliegen om deel te nemen aan een conferentie van Algerijnse Kamers van Koophandel in de hoofdstad, Algiers. Daar stond hij naast 79 andere voorzitters en directeuren in zwarte en grijze pakken.

Europese experts praatten hen bij over de dienstverlening van een Kamer van Koophandel: voorlichting, advies, promotie, exportbevordering, lobby. Voertaal was het Frans dat het kolonialisme had achtergelaten.

Het werd een ontmoeting tussen Zuid en Noord vol leermomenten én wederzijds begrip. De Algerijnse Kamers van Koophandel worden gefinancierd door de overheid. Dat is een groot verschil met bijv. Latijns-Amerika, waar elke groep ondernemers zelf een Cámara de Comercio y de Industria kan beginnen. Daar is het noodzakelijk om het wiel van betere dienstverlening draaiend te krijgen door meer bijdragen van aangesloten bedrijven als gevolg van een betere dienstverlening dankzij meer bijdragen

Op de conferentie kwamen heel mooie voorbeelden voorbij van hoe Algerijnse Kamers van Koophandel doen waar ze voor zijn, namelijk het bedrijfsleven stimuleren en faciliteren. Ook in de woestijnregio waar deze Kamervoorzitter vandaan kwam.

(2013)